.

> Stjernetegn > Astrologi > Husene

 

Inden for astrologien er det solen, der bevæger sig rundt om jorden og ikke omvendt. Jorden betragtes som centrum, og solen bevæger sig rundt om jorden. Denne cirkel benævner man Ekliptika. I sin årlige tilsyneladende bevægelse bevæger solen sig gennem et antal stjernebilleder, kaldet dyrekredsen. De ligger alle på et bånd 8° på hver side langs Ekliptika. Rent faktisk kan vi jo ikke se, hvilket stjernebillede solen står i pga. den oplyste atmosfære, den nemmeste måde at opdage det på er at vente, til jorden på tolv timer har drejet sig 180°, hvorefter vi kan regne stjernebilledet ud. Solen bevæger sig gennem Ekliptika cirklen med en hastighed, der svarer til en grad pr. dag. Alle planeter følger samme bane som solen rundt i denne sfære. De flytter sig indenfor et bælte på 16°, beliggende på begge sider af ekliptika, og dette bælte kaldes Zodiaken. De 12 stjernetegn optager hver 30 grader af denne cirkel. Men da jorden også roterer omkring sin egen akse, tager det set fra jorden kun 24 timer at dække hele himmelhvælvingen ind. Og denne cirkel, hvis bevægelse er modsat Zodiakens, har man ligeledes delt ind i 12 dele, der kaldes de 12 astrologiske huse. Deres størrelse er ikke nødvendigvis 30 grader hver. Der findes mere end ti forskellige hussystemer og således mere end ti måder at indtegne de 12 huse i horoskopet på. Husenes betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Forskellen mellem den lille snes hussystemer, vi kender, ligger alene i beregningen og placeringen af de Mellemliggende huse. Eneste undtagelse er Equal House-systemet (lige store huse), der kun går ud fra den ene hovedakse. Der tages udgangspunkt i Ascendanten og alle huse er lige store (30°). Den metode, der synes mest udbredt, er Placidus, der arbejder med huse af forskellig størrelse

Man benytter de 12 astrologiske huse til at lave tolkninger i horoskopet. Deres betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Vi var i gennemgang af planeterne inde på, at den enkelte planet påvirker horoskopet, efter hvilket stjernetegn den står indenfor. Hvis Månen i et horoskop f.eks. står i Krebsen - som generelt står for følsomhed og modtagelighed - tyder det på en person, der - ift. følelseslivet, vaner og behov - er overfølsom, påvirkelig, har behov for intimitet, en romantisk længsel og et rigt indre liv.

Hvor i tid og rum disse egenskaber udtrykker sig ses ud fra det astrologiske hus, som planeten Månen ligger i. Så hvis f.eks. Månen lå i det 10. hus - som repræsenterer vores offentlige facade, selvbillede, ry og erhverv - ville dens påvirkning på personen komme til udtryk i disse sammenhænge.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

De sidste seks huse viser noget om "de andre" set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influreret af.

Zodiac

Alle indtægter fra salget af horoskoper her på siden går ubeskåret til at indkøbe og fordele undervisningsmaterialer til skoler i Filippinerne.

Behovet for undervisning er vitalt for børns udvikling og menneskers muligheder i voksenlivet. Derfor har jeg valgt at donere alle indtægter fra salget af horoskoper her på siden til skoler i Filippinerne. Midlerne vil blive omsat i skolehæfter, blyanter, farveblyanter og skolebøger. Min hustru og Jeg vil personligt fordele materialerne på vores årlige rejser til Filippinerne.

Et komplet sæt skolehæfter, blyanter og farveblyanter koster ca. 15 kr. og behovet er enormt.

Filippinerne er en østat i sydøstasien med anslået ca. 90 mio indbyggere.
Forfatningsmæssigt er Filippinerne en republik med en folkevalgt regering og president. Det er også et U-land med udbredt fattigdom og meget begrænsede muligheder.

Du kan læse mere om landet her på wikipedia:
https://da.wikipedia.org/wiki/Filippinerne

Har du lyst til at støtte vores projekt er du velkommen.

 

PHSchool
PHSchool2