.

Astrologi soltegn og horoskoper
> Stjernetegn > Leksikon

 

 

Akserne
De linier der ligger over kors og inddeler horoskopet i 4 kvadranter, bestående af Ascendant, IC, Descendant og MC. Hovedakserne er de 4 vigtigste punkter i horoskopet - Ascendanten, Descendanten, MC og IC. Disse akser er startpunkterne for 1., 4., 7., og 10. hus. Ascendanten og Descendanten repræsenterer solopgang og solnedgang, og MC og IC middag og midnat.
 

Aksehusene
1., 4., 7., og 10 hus.

Ascendant
Ascendanten eller 1. husspids (ASC) er et personligt punkt i horoskopet med mindst lige så stor betydning som Solen og Månen. Den afspejler graden af det tegn i Zodiak'en, der kommer til syne i den østlige horisont i fødselsøjeblikket. Denne grad ændrer sig gennemsnitligt hvert 4. minut, og gennemsnitligt hver 2. time kommer der et nyt tegn til syne. (Der er 30 grader i hvert tegn). Nogle tegn kommer hurtigere op over horisonten end andre, og det afhænger af, hvor tæt man er på Nord- eller Sydpolen. På den nordlige halvkugle kommer Vandbæreren, Fiskene, Vædderen og Tyren hurtigere til syne, og på den sydlige kommer de modstående tegn, Løven, Jomfruen, Vægten og Skorpionen hurtigt til syne. Det skyldes hældningen på Jordens rotationsakse.

Ascendantgraden varierer efter det aktuelle fødselssted - og afhænger specielt af stedets breddegrad, mens MC afhænger af længdegraden. Da Ascendanten har forbindelse med Jordens rotation om sin akse - og ikke har noget at gøre med planeterne - viser den, hvordan den pågældendes karakter manifesterer sig på praktisk vis på Jorden. Den viser den pågældendes livsbane eller aktuelle rolle på Jorden. Den er den fysiske manifestation af personlig skæbne via jordiske udfordringer. Som sådan er den det vigtigste punkt i horoskopet, og den angår den aktuelle fødselsoplevelse og den fysiske krops helbred.
Mens Solen repræsenterer den bevidste identitet og Månen det ubevidste sind, repræsenterer Ascendanten den pågældendes anlæg eller persona i livets store teaterforestilling.

Aspekt
Vinkelafstanden mellem to planeter.

Breddegrad
En breddegrad er den vinkelafstand nord eller syd for ækvator "et sted" på jorden befinder sig på. Ændrer breddegraden sig på en bestemt meridian, vil Ascendant-graden også ændre sig.

Dagbuen
Den halvdel af horoskopet, der ligger over horisonten. 

Descendant
Kontakt.
Descendanten eller 7. Husspids er berøringsfladen mellem den personlige og den ydre verden. Den er det punkt på den vestlige horisont, hvor Solen går ned. Denne grad er forbindelsespunktet til andre mennesker og repræsenterer den måde, hvorpå vores personlige identitet eller indflydelse reflekteres gennem andre mennesker. 7. Hus begynder med dette punkt og viser den type mennesker, man tiltrækker i livet - især den, man gifter sig med. Oplevelsen af virkelighed afhænger af denne spejlfunktion - det er gennem Descendanten vi opdager os selv. Denne oplevelse ødelægges i almindelighed af den måde, vi sorterer vores virkelighed via sanser og intellekt. Og måden vi ubevidst vælger, hvad vi ønsker at se og hvad, vi ønsker at udelade fra vores bevidsthed.

Du-siden
Den havldel af horoskopet, der ligger til højre for meridianen (MC/IC-aksen)

Dynamik
Dynamik er en fundamental lære i astrologi. Der er 3 dynamikker:
1. Kardinal: igangsætterne, dynamisk. (Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk).
2. Fast: bevarende, stabil, magtfulde. (Tyr, Løve, Skorpion, Vandbærer).
3. Bevægelig: tilpassende, afviklende, ustabil (Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk).

Dynamisk horoskop
Horoskoptolkninger baseret på transitter.

Dyrekredsen
Også kaldet Zodiak, er tolv tegn fra Vædderen til Fisken. Tilsammen udgør de en helhed kaldet dyrekredsen.

Ekliptika
Solens tilsyneladende bane, set fra jorden.

Element
Gruppering af tegnene i de fire temeramenter: Ild, Jord, Luft og Vand. Hvert af de tolv tegn hører til et bestemt element.

Fødselshoroskop
Også kaldet "Radix" er et horoskop opstillet for et bestemt tidspunkt og sted hvor noget eller nogen er blevet født eller noget er startet eller en tanke er tænkt.

Grad
Horoskopcirklens opdeling i 360 grader. Hvert tegn fylder 30 grader. Hver grad har sin særlige betydning. 

Halvkvadrat
En halvkvadrat er et spændingsaspekt, som opstår når der er 45 grader mellem de 2 planeter. Det har en svag negativ virkning, som kommer til udtryk i stædighed eller uforudsigelige begivenheder.  

Halvsekstiler
Er et meget svagt aspekt, som siges at have en mild positiv virkning. Det kan påvirke materielle og åndelige forhold. Aspektet opstår, når der er 30 grader mellem de 2 planeter.  

Hersker
En planet siges at "Herske" i den symbolgruppe den tilhører. Mars er således hersker i Vædderens tegn, Venus i Tyrens, Saturn i Stenbukkens o.s.v.

Horarastrologi
Øjebliksastrologi. Tolkning af et horoskop der lægges for det tidspunkt, hvor et spørgsmål stilles. 

Horisonten
Horisontaksen, er Ascendant-Descendantlinien i horoskopet. 

Horoskop
Den tegning, der viser planeternes stilling, set fra et bestemt sted på et bestemt tidspunkt på jordkloden. Den er også set i forhold til husinddelingen og de tolv tegn i dyrekredsen. 

Hus
et af de tolv områder, der inddeler horoskopet. 

Husspids
Den linie der angiver begyndelsen på et hus. 

IC
Immun Coeli eller 4. Husspids (IC) er nattens mørkeste punkt og befinder sig præcist modsat af det højeste punkt, som Solen når ved middagstid. Dette midnatspunkt symboliserer den enorme undergrundsstrøm af kollektiv ubevidsthed og den dybe og tabte forbindelse til arven fra forfædrene. Det er horoskopets fundament - den følelsesmæssige klippe, på hvilken resten er bygget op. 4. Hus begynder med dette punkt - og repræsenterer den personlige slægtsarv og det følelsesmæssige miljø, der er kernen i tilværelsen. 

Jeg-side
Den halvdel af horoskopet, der ligger til venstre for meridianen (MC/IC-aksen). 

Konjuktion
En konjunktion opstår, når to planeter eller punkter befinder sig på samme sted i horoskopet. De to indflydelser fusionerer og skaber én meget magtfuld energi.

Konstellation
Forbindelserne mellem planeterne i horoskopet. 

Kvadrant
Hvert enkelt af de fire områder horoskopcirklen inddeles i af akserne. 

Kvadrat
En kvadrat opstår, når transitplaneten danner en 90 graders vinkel til fødselsplanet. En stærk og forstyrrende indflydelse.
 

Kvaliteter
Gruppering af tegnene ud fra de overordnede egenskaber: Kardinal, fast og bevægelig. 

Kvinkunxer
En kvincunx opstår, når transitaspektet danner en 150 graders vinkel til fødselsplaneten. En rimelig mild indflydelse, som bringer justeringer 

Lige huse
I dette system er hvert hus af samme størrelser - 30 grader - målt fra Ascendant-graden. Lige Hus-systemet bruges for det meste for horoskoper beregnet nord for polar-cirklen - 66 grader Nord - fordi de almindeligt kendte systemer kollapser efter denne breddegrad.  

Meridianen
MC/IC-aksen i horoskopet.

MC
Medium Coeli eller 10. Husspids angives ved det højeste punkt, som Solen når, før den begynder at gå ned - med andre ord middag - og som sådan repræsenterer den individets ultimative skæbne i den materielle verden. Det er begyndelsen til 10. Hus og viser vores karriere-interesser og muligheder for at nå frem i verden. MC kan betragtes som en trækrone med alle sine frugter og grene, mens IC (4. Husspids) kan opfattes som træets rod. Det er et yderst synligt punkt, der repræsenterer ønsket om en fremtrædende stilling og resultater. MC forbindes derfor med succes og opnåelse af det yderste mål i livet. 

Måneknude
Det punkt hvor månens bane krydser ekliptika. Sker dette fra sydlig til nordlig bredde kaldes dette punkt den nordlige måneknude. I modsat retning er der tale om den sydlige måneknude.

Natbuen
Den halvdel af horoskopet, der ligger under horisonten. 

Opposition
En opposition opstår, når transitplaneten står direkte overfor fødselsplaneten. Bringer bl.a. forandringer, splittelse, separationer og rejser 

Opstigende planet
En planet der ligger lige i nærheden af ascendanten

Planet
I astrologien, benævnelse for ethvert himmellegeme, der set fra jorden beskriver en fastlagt bane. 

Retrograd
En planet siges at være retrograd, når den ser ud til at bevæge sig baglæns i forhold til Jorden. For eksempel vil Merkur 3 gange i løbet af et år tilsyneladende bevæge sig retrograd, når den passerer Jorden indenom. 

Sekstil
En sekstil er et harmonisk aspekt, som opstår når to planeter danner en 60 graders vinkel til hinanden. Det giver et behov for at skabe kontakt, møde mennesker og forbedre sindet.

Seskvikvadrater
En seskvikvadrat opstår, når transitplaneten danner en 135 graders vinkel til fødselsplaneten. Indflydelsen er ikke så stærk, men den er forstyrrende. 

Synastri
Sammenligning af 2 horoskoper for at undersøge forudsætningerne for samarbejde f.eks. i et parforhold. 

Tegn
I horoskopet udgør de tolv tegn tilsammen dyrekredsen, Zodiak. Et tegn - eller "stjernetegn" - er en 12. del af den bane, jorden beskriver, i sit omløb rundt om solen. Der er 12 tegn - Vædder, Tyr osv - og hvert tegn spænder over 30 grader. Tegnene er ikke baseret på stjerne positioner i vesterlandsk astrologi. 

Transitter
Planeternes position på himlen sammenlignet med deres position i fødselshoroskopet.

Trigon
En trigon er et meget gunstigt aspekt mellem 2 planeter, som opstår, når 2 planeter danner en 120 graders vinkel til hinanden. Aspektet giver kreativitet og overskud, og dybe uudtømmelige ressourcer.
 

Alle indtægter fra salget af horoskoper her på siden går ubeskåret til at indkøbe og fordele undervisningsmaterialer til skoler i Filippinerne.

Behovet for undervisning er vitalt for børns udvikling og menneskers muligheder i voksenlivet. Derfor har jeg valgt at donere alle indtægter fra salget af horoskoper her på siden til skoler i Filippinerne. Midlerne vil blive omsat i skolehæfter, blyanter, farveblyanter og skolebøger. Min hustru og Jeg vil personligt fordele materialerne på vores årlige rejser til Filippinerne.

Et komplet sæt skolehæfter, blyanter og farveblyanter koster ca. 15 kr. og behovet er enormt.

Filippinerne er en østat i sydøstasien med anslået ca. 90 mio indbyggere.
Forfatningsmæssigt er Filippinerne en republik med en folkevalgt regering og president. Det er også et U-land med udbredt fattigdom og meget begrænsede muligheder.

Du kan læse mere om landet her på wikipedia:
https://da.wikipedia.org/wiki/Filippinerne

Har du lyst til at støtte vores projekt er du velkommen.

 

PHSchool
PHSchool2

Køb dit 2017 horoskop her >>>>

Stjernetegn Dagens horoskop Vædderen 21. marts - 20. april Tyren 21. april - 21. maj Tvillingerne 22. maj - 21. juni Krebsen 22. juni - 23. juli Løven 24. juli - 23. august Jomfruen 24. august - 23. september Vægten 24. september - 23. oktober Skorpionen 24. oktober - 22. november Skytten 23. november - 21.december Stenbukken 22. december - 20. januar Vandmanden 21. januar - 19. februar Fiskene 21. februar - 20. marts Bestil horoskop Horoskop Parforholdsanalyse Tarotkort Tarot Astrologi Stjernetegn Stjernetegn Parforhold Parforhold Planeterne Planeterne Husene Husene Leksikon Astrologiens Historie Numerologi Fødselstidspunkt tidprint Links Om Filippinerne Facebook

 links

Dagens horoskop horoskoper og astrologi Din egen astrolog på nettet Se dagens horoskop gratis Tarotkort Parforholdsanalyse

      Siden er opdateret 01 March, 2017